آلبوم عکس محمود سراجی | ترکيه مزار حضرت مولانا 1993

من کيستم ای تو رمز هر راز / من چيستم ای رحيم رحمان
من گمشده در وجود خويشم / يارب تو مرا بمن شناسان

e4