در باره شاعر | ديوان مزامير عشق | مقدمه ای بر ديوان | نمونه اشعار | نمونه صفحه آرايی ها | چگونگی سفارش کتاب ها | آلبوم عکس | تماس با محمود سراجی

ديوان مزامير عشق شامل سه جلد است. بهاء اين سه جلد به ترتيب عبارتند از:
جلد اول: 29 دلار
جلد دوم: 19 دلار
جلد سوم: 19 دلار
قيمت سه جلد با هم: 59 دلار
در صورت سفارش از طريق اينترنت، لطفا مخارج پست کتاب ها را به قيمت های ذکر شده اضافه کنيد.

برای سفارش کتاب ها می توانيد از طرق زير اقدام کنيد:
-------------------------------------------------------------------------
از طريق ايميل
بدين منظور، لطفا با آدرس زير تماس بگيريد:
info@mahmoudseraji.com
- در قسمت موضوع ايميل "خريد کتاب" را ذکر کنيد.
- برای دريافت پاسخ، لطفا اطلاعات تماس خود را منظور نمائيد
-------------------------------------------------------------------------
کتاب فروشی ها

در ايران:
پخش کتاب های نفيس پيک فرهنگ
بنشانی انقلاب روبروی دانشگاه
فخر رازی - وحيد نشری - شماره 192 - طبقه هم کف
tel: 664-48-175
fax: 229-31-100
mobile: 912-504-6659
بهمن توسلی
-------------------------------------------------------------
در آمريکا (لوس آنجلس):
شرکت کتاب

1419 Westwood Blvd
Los Angeles, CA 90024
Tel: 310-477-7477
Fax: 310-444-7176
www.ketab.com
Email: ketab1@ketab.com
---------------------------------------------------------------
کتاب فروشی دهخدا
1387 Westwood Blvd
Los Angeles, CA 90024
Tel: 1-888-844-0401
Tel: 310-477-0044
Tel: 310-444-0624
www.dehkhodayazdi.com
Email: dehkhoda@pacbell.net


-------------------------------------------------------------------------
برای کسب اطلاعات بيشتر در مورد سفارش کتابها با اين آدرس تماس بگيريد:
info@mahmoudseraji.com


Poet Mahmoud Seraji
All Rights Reserved©2006

setstats 1